Uitkomsten Toezichtsplan – wet DBA

De resultaten van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties zijn bekend. De Belastingdienst heeft de uitkomsten vastgelegd in een rapportage en gepubliceerd op de internetsite. Ook heeft staatssecretaris Snel de Tweede Kamer geïnformeerd in een Kamerbrief. 

In Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties leest u hoe de Belastingdienst invulling heeft gegeven aan de volgende 3 doelstellingen uit het Toezichtsplan:

  1. toezicht houden op de juiste toepassing van de loonheffingen in het licht van de kwalificatie van de arbeidsrelatie
  2. handhavend optreden waar sprake is van kwaadwillendheid
  3. in gesprek gaan met opdrachtgevers over hun praktijkervaringen

Toezichtsplan Arbeidsrelaties
De Belastingdienst houdt toezicht op de juiste kwalificatie van arbeidsrelaties voor de loonheffingen, geeft voorlichting en biedt een helpende hand bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Hiermee vergroot de Belastingdienst de kennis bij opdrachtgevers en kunnen zij hun werkwijze in overeenstemming brengen met de huidige regelgeving.

Om verdere invulling te geven aan het toezicht vanaf 1 juli 2018 heeft de Belastingdienst het toezichtsplan opgesteld.

Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties en Toezichtsplan Arbeidsrelaties vindt u op belastingdienst.nl.