Uitleg over periode verleend uitstel van betaling

Wat is nu het startmoment van het verleende uitstel? Voor welke periode wordt uitstel verleend? Hoe zit het met de looptijd van uitstel voor aanslagen die later zijn opgelegd? Deze vragen en antwoorden komen aan bod in dit bericht.

De Belastingdienst krijgt veel vragen over het startmoment waarop uitstel van betaling wordt verleend en over de looptijd van het verleende uitstel. De redactie heeft enkele belangrijke vragen gebundeld over de periode van verleend uitstel van betaling.

Wat is het startmoment van het verleende uitstel?

Op eenmalig verzoek krijgt u uitstel van betaling voor de volgende huidige en toekomstige aanslagen:

 • inkomstenbelasting
 • Zorgverzekeringswet
 • vennootschapsbelasting
 • loonheffingen
 • omzetbelasting (btw)
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurdersheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland

Het uitstel geldt voor een periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling.

Schuift de 3 maanden mee op voor latere aanslagen waarvoor automatisch uitstel wordt aangetekend?

Nee. U krijgt uitstel van betaling voor de periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel tot betaling. De invordering wordt gedurende die 3 maanden opgeschort.

Voorbeeld:
U ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dient u een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020. 

Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. U hoeft voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.

Geldt dit ook voor schulden die ontstaan zijn over tijdvakken vóór de crisis?

Ja. Ook voor die schulden geldt dat de invordering bij u automatisch 3 maanden wordt opgeschort, nadat u een verzoek voor uitstel heeft ingediend. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige).

Schuift de termijn van uitstel op voor latere aanslagen?

Nee. U kunt uitstel vragen voor 3 maanden of langer. Als u voor 3 maanden uitstel vraagt, dan loopt dat ook af na 3 maanden. Als u langer uitstel vraagt, dan wordt de invordering voor 3 maanden opgeschort. Aan het eind van die 3 maanden zal de ontvanger bepalen of hij nadere informatie wenst (bijvoorbeeld de derdenverklaring). Als u 3 maanden uitstel heeft gevraagd en u heeft hier niet genoeg aan, zult u een nieuw verzoek moeten indienen.