Uitspraak Hoge Raad niet verwerkt in VA inkomstenbelasting 2022

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de box 3-heffing in 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. Het is helaas nog niet mogelijk om de gevolgen van deze uitspraak te verwerken in de aanslagen die de Belastingdienst nu oplegt.

Momenteel verstuurt de Belastingdienst veel voorlopige aanslagen (VA) inkomstenbelasting 2022. Het kan dus zijn dat u onlangs een voorlopige teruggaaf of aanslag ontving of binnenkort ontvangt. Hierin is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad.

Belang

De Belastingdienst blijft de VA wel versturen. Het is belangrijk dat u uw voorlopige teruggaaf gewoon ontvangt. En dat u een te betalen aanslag verspreid over het jaar kan betalen. Hiermee voorkomt de Belastingdienst mogelijke betalingsproblemen.

Gevolgen uitspraak

Ondertussen brengt de Belastingdienst de gevolgen van de uitspraak zorgvuldig in kaart, ook voor belastingjaar 2022. Dit om te komen tot een correcte belastingheffing in box 3.

Als later blijkt dat de wijzigingen invloed hebben op de belasting die u in 2022 moet betalen, herstelt de Belastingdienst dit in de definitieve aanslag 2022. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.