Uitspraak Hoge Raad over vermogensrendementsheffing (box 3) 2013-2016

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het massaal bezwaar tegen de box 3-heffing voor de jaren 2013 tot en met 2016. Het gevolg van deze uitspraak is dat de Belastingdienst dit massaal bezwaar afwijst.

Dit betekent dat de Belastingdienst de aanslag niet aanpast. U krijgt hierover ook geen brief.

Heeft u uitstel van betaling gekregen, dan moet u het bedrag van de aanslag alsnog betalen. Over het bedrag berekent de Belastingdienst belastingrente.

Lees meer over de uitspraak van de Hoge Raad en de gevolgen bij Rendement spaargeld 2013-2016: uitspraak Hoge Raad.