Uitstel van betaling bij Douane

De Douane verleent uitstel van betaling aan bedrijven die, vanwege de corona-crisis, daarom vragen. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin de coronamaatregelen stoppen. In dit bericht leest u meer over de voorwaarden.
 
Onder bepaalde omstandigheden kunnen expediteurs bij de Douane uitstel van betaling vragen. Dit is uitsluitend mogelijk voor ondernemers die geraakt worden door de gevolgen van de coronacrisis. Uitstel van betaling kunt u vragen per e-mail.
Uitstel van betaling bij betaling via maandkrediet
Doet u aangifte als direct vertegenwoordiger en betaalt u via een maandkrediet? Dan is al sprake van uitstel van betaling en is meer uitstel in principe niet mogelijk. Het wordt nu aan de formele schuldenaar, de opdrachtgever van u, tijdelijk toegestaan om aanvullend uitstel van betaling te vragen.
Aanvraag uitstel tot betaling door de schuldenaar
Als de opdrachtgever van u geraakt is door de coronacrisis, moet hij een zekerheid stellen en dit in het verzoek om uitstel van betaling onderbouwen. Van deze eis kan de ontvanger van de Douane afzien als dit ernstige economische of sociale moeilijkheden veroorzaakt.
Uitstel voor accijns en verbruiksbelasting
Doe wel aangifte voor de accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Pas als u een naheffingsaanslag krijgt en het bedrag niet of niet helemaal kan betalen, vraagt u uitstel van betaling aan.