Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting aangepast na wijziging Successiewet

De Staatssecretaris van Financiën heeft de gewijzigde Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting in de Staatscourant gepubliceerd. In de toelichting vindt u 9 handige praktijkvoorbeelden over de verhoogde vrijstelling.

De uitvoeringsregeling is gewijzigd omdat sinds 1 januari voor iedereen tussen 18 en 40 jaar per schenker een verhoogde vrijstelling geldt van maximaal €100.000 (bedrag 2017) bij een schenking ten behoeve van een eigen woning.

In de toelichting bij de nieuwe uitvoeringsregeling zijn 9 handige praktijkvoorbeelden opgenomen.

Let op! Deze wijziging in de uitvoeringsregeling heeft betrekking op de vrijstelling zoals deze met ingang van 1 januari 2017 geldt en ziet niet op het bijbehorende overgangsrecht.

Meer informatie
Kijk voor de voorbeelden in de toelichting bij de uitvoeringsregeling. Links, onder het kopje ‘Geconsolideerde wetgeving’ vindt u de uitvoeringsregeling zelf.