Uitzendwerkzaamheden BVBA leiden tot Nederlandse inhoudingsplicht

De activiteiten van een Belgische bv met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) worden ook in hoger beroep gekwalificeerd als uitzendwerkzaamheden. Belanghebbende is terecht als inhoudingsplichtige voor de loonbelasting aangewezen voor de naar Nederland uitgezonden werknemers. De gecorrigeerde naheffingsaanslagen, boetebeschikkingen en heffingsrenten blijven in stand.

Werknemers van de BVBA voeren werkzaamheden uit in Nederland. Deze werknemers werken onder gezag van de opdrachtgever. Zij werken alleen voor de opdrachtgever als deze niet genoeg eigen personeel beschikbaar heeft. Het Hof stelt vast dat in deze situatie de BVBA op basis van nationaal recht inhoudingsplichtig voor de loonheffingen in Nederland is. Op basis van het Nederlands-Belgische belastingverdrag is Nederland ook heffingsbevoegd voor het betreffende loon.

Het standpunt van de BVBA dat de werkzaamheden zijn verricht in het kader van overeenkomsten van aanneming van werk dan wel van opdracht, houdt op basis van de feiten geen stand. Ook de vraag of terecht door de inspecteur het anoniementarief is toegepast wordt door Hof ‘s Hertogenbosch bevestigd.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch: ECLI:NL:GHSHE:2017:4892