Uitzondering op looncriterium 30%-regeling

Werknemers die in Nederland komen werken, moeten onder andere een bepaald belastbaar jaarloon hebben om in aanmerking te komen voor de 30% regeling. Als het belastbaar jaarloon lager is dan de inkomensnorm door aanvullend geboorte-, pleegzorg- of adoptieverlof, dan geldt een uitzondering.
 
Voor de bepaling van het belastbaar jaarloon voor de 30%‑regeling geldt een uitzondering. Wanneer dit belastbaar jaarloon lager is dan de inkomensnorm en dat komt door het ouderschaps- of zwangerschapsverlof, mag de werkgever uitgaan van het loon dat de werknemer zonder dit verlof zou krijgen.
 
Deze uitzondering is uitgebreid met aanvullend geboorte-, pleegzorg- en adoptieverlof. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020.
 
Is het loon van de werknemer lager dan het looncriterium door aanvullend geboorte-, pleegzorg- of adoptieverlof, dan mag de werkgever de 30%‑regeling vanaf 1 juli 2020 toch (blijven) toepassen.