Unieregeling éénloketsysteem niet voor fiscale eenheid

Een Nederlandse fiscale eenheid omzetbelasting (fe) kan niet deelnemen aan de Unieregeling van het éénloketsysteem (OSS). In het huidige éénloketsysteem (MOSS) wordt de fiscale eenheid (FE) wel geaccepteerd. Ondernemingen die deel uitmaken van een FE kunt u wel aanmelden.
 
Inschrijving en deelname aan OSS vindt plaats op het niveau van de werkmaatschappij. Heeft u een FE dan vindt registratie in OSS plaats met het btw-identificatienummer van de werkmaatschappij die de leveringen verricht. Op de vraag of de aanvrager onderdeel is van een fe moet u het antwoord ‘nee’ invullen. Zijn er meerdere onderdelen binnen de FE die leveren, dan moet u deze afzonderlijk registreren.
 
Aanpassing
De Belastingdienst past het huidige registratieformulier aan. In Mijn Belastingdienst Zakelijk staat al vermeld dat u een FE  niet kunt registreren voor het OSS.
 
Geregistreerd in MOSS
Heeft u zich al als FE al laten registreren in het huidige MOSS-systeem? Dan zet de Belastingdienst deze automatisch over in OSS.
 
Nederlands begrip
FE is een Nederlands begrip en heeft geen werking over de landsgrenzen heen. Daarom wordt de fiscale eenheid als zodanig ook niet erkend in andere lidstaten. Omdat via het éénloketsysteem aan de omzetbelastingverplichtingen in een andere lidstaat wordt voldaan, moet dat gebeuren op het niveau van de leverende partij (de werkmaatschappij).