Update Besluit noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ geactualiseerd.
 
In dit besluit is de termijn van verschillende bestaande vergoedingen verlengd en zijn enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd:
  • reisaftrek in de inkomstenbelasting (onderdeel 11.2)
  • voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven (onderdeel 13.2)
Ook hebben verschillende onderdelen een vervaldatum gekregen:
  • betalingsverzuimboetes (onderdeel 4)
  • bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen (onderdeel 6.1)
  • ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen (onderdeel 6.2)
  • uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI’s (onderdeel 12).
Het online aanbieden van diensten door sportscholen en dergelijke ondernemers is vervallen (onderdeel 9b).
 
Tot slot is het tijdelijke uitstelbeleid aangevuld met de afbouw daarvan (onderdelen 3, 4 en 5).
 
Meer informatie leest u in de Staatscourant 2020, 50987.