UWV: Lagere WW- sectorpremie in 2016

Werkgevers kunnen in 2016 een lagere WW- sectorpremie tegemoet zien. Dit maakte het UWV onlangs bekend.
Door het economisch herstel neemt het aantal WW-uitkeringen in 2016 naar verwachting verder af. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor WW-uitkeringen.

Een gevolg is dat ook de sectorpremies, de premies die werkgevers per sector betalen voor werknemersverzekeringen en uitkeringen, kunnen dalen. Per saldo wordt het in 2016 voor werkgevers goedkoper om werknemers aan te nemen.

Jaarlijks publiceert het UVW een nota met de sectorpremies voor het komende jaar. De premies worden vastgesteld in overleg met sectororganisaties en de minister van SZW.

Meer leest u in dit bericht van UWV.