UWV verstuurt voorlopige berekeningen Wtl 2021

UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2022 de voorlopige berekeningen 2021 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben ontvangen een brief met de specificaties.

In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2021 die tot en met 31 januari 2022 zijn gedaan.

Controleer de berekening

Klopt de voorlopige berekening niet of mist u nog gegevens? Controleer dan eerst de ingediende aangiften loonheffingen 2021. Als u onjuistheden vindt, hebt u tot en met 1 mei 2022 de tijd om correctieberichten in te dienen. Correctieberichten na 1 mei 2022 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening die u uiterlijk 31 juli ontvangt.

Geen voorlopige berekening ontvangen

Het kan zijn dat de werkgever geen voorlopige berekening heeft ontvangen, terwijl hij deze wel had verwacht. Ook dan kunt u contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers.

Op uwv.nl leest u meer informatie en vindt u een voorbeeld van de specificaties met een uitleg van de verschillende onderdelen.

Na 2022-03-02 07:00:23 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( UWV verstuurt voorlopige berekeningen Wtl 2021 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.