Vanaf 1 januari 2016 wijziging opgaaf ICP

De Europese Commissie heeft Nederland erop gewezen dat EU-regelgeving vereist dat zij ondernemers die in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen, voortaan maandelijks een opgaaf ICP moet laten indienen. De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat deze verplichting vanaf 1 januari 2016 ingaat. Nederland hanteerde tot nu toe een grens van € 100.000 per kwartaal.

De gewijzigde regelgeving is gepubliceerd in de Staatscourant van 20 oktober 2015. Meer informatie over de tijdvakken van de opgaaf ICP vindt u op de internetsite van de Belastingdienst bij Tijdvak opgaaf ICP.

Bron: belastingdienst.nl