Vanaf 1 januari 2018 ook minimumloon bij overeenkomst tegen beloning

Voor mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken op basis van een overeenkomst tegen beloning geldt vanaf 2018 ook het minimumloon.

Deze overeenkomst kan zowel een overeenkomst van opdracht zijn als een andere overeenkomst tegen beloning, zoals een aanneemovereenkomst.

Meer informatie hierover leest u in de factsheets op Rijksoverheid.nl:
Factsheet voor de opdrachtgever
Factsheet voor de opdrachtnemer

Na 2017-11-03 07:00:42 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Vanaf 1 januari 2018 ook minimumloon bij overeenkomst tegen beloning ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.