Vanaf 15 mei 2018 aanvraag compensatie vrouwelijke ZZP’ers mogelijk

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling getekend.

Naar schatting zo’n 20.000 vrouwen kunnen vanaf 15 mei een aanvraag doen voor een compensatie van € 5.600 bruto. Het UWV keert de compensatie vanaf 1 januari 2019 uit.

Voorkomen terugvorderingen
Omdat de zwangerschaps- en bevallingsuitkering een inkomensvoorziening is telt de compensatie op bij het (gezins) inkomen van de vrouwen. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

Om terugvorderingen zoveel mogelijk te voorkomen, vindt de uitkering van de compensatie in 2019 plaats. Vrouwen kunnen dan tijdig de extra inkomsten doorgeven aan de belastingdienst.

Verruiming aanvraagperiode
Daarnaast is de aanvraagperiode verruimd van 3 naar 4½ maand. Minister Koolmees wil zoveel mogelijk vrouwen de kans te geven een beroep te doen op de regeling. UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen extra communicatie inzetten om de vrouwen te bereiken.

Aanleiding
Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 kregen zij via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste zestien weken.

Enkele vrouwen die in de tussenliggende jaren bevielen van een kind, vonden het onterecht dat zij geen beroep konden doen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering en stapten naar de rechter. De afgelopen jaren heeft dit tot verschillende uitspraken geleid.

Zo stelde de Hoge Raad in 2011 de vrouwen in het ongelijk, maar de rechtbank Midden-Nederland kwam in 2016 tot een ander oordeel. Na een tussenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in juli 2017 besloot de vorige minister een compensatieregeling te treffen.