Vaste reiskostenvergoeding nog onbelast tot 1 februari 2021

Werkgevers mogen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast vergoeden tot 1 februari 2021. Voorwaarde is dat de werknemer vóór 13 maart 2020 al een recht had op de vergoeding en door thuiswerken geen of minder reiskosten maakt.
 
Deze noodmaatregel zou per 1 januari 2021 eindigen, maar het kabinet heeft de maatregel verlengd. In januari bepaalt het kabinet wat de gevolgen zijn voor de onbelaste reiskostenvergoedingen na 1 februari 2021.
Na 2020-12-30 07:00:03 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Vaste reiskostenvergoeding nog onbelast tot 1 februari 2021 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.