Vaststelling tegemoetkomingsbeleid FSV

Mensen die onterechte gevolgen van hun registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) hebben ondervonden, maken aanspraak op een tegemoetkoming. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt.

Mensen die schuldhulpverlening zijn misgelopen door een registratie in de FSV of waarbij het risico bestaat dat bij de aangiften niet op fiscale kenmerken is geselecteerd. Dan kunnen zij in aanmerking komen voor een vergoeding.

FSV, hoe zat het ook alweer?

De Belastingdienst en Toeslagen verwerken miljoenen belastingaangiften en aanvragen van toeslagen via computersystemen. In deze systemen staan de gegevens van iedereen die belasting betaalt of een toeslag krijgt. Zo kan de Belastingdienst de belastingaangiften en toeslagaanvragen sneller behandelen.

Een van deze systemen was de FSV die gebruikt werd voor het registreren van risicosignalen. Uit onderzoek bleek dat het gebruik van dit systeem op verschillende punten niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en daarna niet meer gebruikt.

Vragen

U kunt voor vragen over de FSV-registratie  contact opnemen met de Belastingdienst. Ook als u vermoedt dat een verkeerde inschatting is gemaakt. Dat kan via het FSV-portaaltabblad of via het Meldpunt FSV op 0800 – 235 83 56, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Meer informatie

Op de internetsite van de Rijksoverheid leest u meer over het tegemoetkomingsbeleid FSV en de brief aan de Tweede Kamer.

Na 2022-11-14 07:00:51 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Vaststelling tegemoetkomingsbeleid FSV ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.