Veilig digitaal ondernemen met Digital Trust Center

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat lanceert het Digital Trust Center (DTC) voor MKB-ondernemers. Zij kunnen op www.digitaltrustcenter.nl terecht voor praktische informatie en advies over veilig digitaal ondernemen. Het DTC stimuleert en faciliteert ondernemers om zelfstandig of in samenwerkingsverband aan de slag te gaan met het verbeteren van hun online veiligheid.

De website van DTC biedt praktische informatie om te starten met veilig digitaal ondernemen, onder andere via de ‘5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen’. Daarnaast geeft de website tips en tools, bijvoorbeeld voor het veilig omgaan met persoonsgegevens, het maken van back-ups en de beveiliging van het bedrijfsnetwerk.

Later volgt onder andere meer branchespecifieke informatie voor veilig digitaal ondernemen en een interactief platform voor informatie-uitwisseling tussen technische experts en ondernemingen.

Het DTC stimuleert regionale en/of sectorspecifieke samenwerkingsverbanden die ondernemers kunnen helpen met veilig digitaal ondernemen. Zo kunnen organisaties gezamenlijk een cyberweerbaarheidsnetwerk opzetten.