Verbod op inhoudingen op het minimumloon vanaf 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet meer toegestaan. Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn mogelijk, wanneer de werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht verleent aan de werkgever.

Werknemers met een arbeidsbeperking
Voor werknemers  met een arbeidsbeperking zijn naast de hiervoor vermelde inhoudingen ook inhoudingen mogelijk voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting. Doordat werkgevers van arbeidsbeperkte werknemers deze kosten kunnen inhouden, kan worden voorkomen dat zij in de schuldhulpverlening of schuldsanering komen.

Wet Aanpak Schijnconstructies
Met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) gaat de Belastingdienst uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tegen.

Meer informatie
Neem contact met ons op.