Verdere aanpassing BMKB-regeling

De borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is nog verder aangepast. De premie voor de BMKB is verlaagd en het garantiebudget is verhoogd.

De premie voor de BMKB is verlaagd van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Daarnaast verhoogt het kabinet het garantiebudget van de BMKB van de beschikbare € 765 miljoen naar € 1,5 miljard.

De aanpassing is één van de aanvullende maatregelen die het kabinet op 7 april nam om het bedrijfsleven verder te ondersteunen ten tijde van de coronacrisis.

Na 2020-04-10 07:00:19 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Verdere aanpassing BMKB-regeling ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.