Verhoging Innovatiekrediet voor klinische ontwikkelingsprojecten

Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangekondigd het subsidieplafond van het Innovatiekrediet voor klinische ontwikkelingsprojecten op te hogen. Het gaat van € 20 miljoen naar € 30 miljoen. Hiermee komt de minister tegemoet aan de groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven naar het Innovatiekrediet voor dit type projecten.

Innovatiekrediet

De regeling is bekendgemaakt in de Staatscourant. U vindt de tekst van de volledige regeling onder de ‘Wetteksten’ bij de Officiële bekendmakingen Innovatiekrediet op RVO.nl.

Aanvragen?
Overweegt u Innovatiekrediet aan te vragen? Dan raadt RVO.nl u aan om eerst de Quickscan Innovatiekrediet in te vullen. Bekijk voor meer informatie ook de pagina Kom ik in aanmerking. Aanvragen kunt u het hele jaar indienen.

Bron: rvo.nl