Verhoging lage btw-tarief per 1 januari 2019

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt per 1 januari 2019. 

Het nieuwe tarief heeft impact op:

  • de administratie
  • de prijzen van goederen en diensten
  • de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang

Offertes
Offertes die u in 2018 maakt voor goederen of diensten die u 2019 levert, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%.

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief
Vindt een prestatie in 2019 plaats, maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief. 

Wijziging opgenomen in Belastingplan 2019
Het kabinet wil de wijziging van het btw-tarief opnemen in het Belastingplan 2019. Dit plan wordt op Prinsjesdag 2018, dinsdag 18 september, openbaar. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging.

Na 2018-08-03 07:00:25 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Verhoging lage btw-tarief per 1 januari 2019 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.