Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet

Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW)? Dan gaat vanaf 1 januari 2024 de terugkeerpremie omhoog die u betaalt als u  het eigenrisicodragerschap beëindigt. Als u het eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk 1 juli 2022 beëindigt, betaalt u nog de lagere terugkeerpremie.

Terugkeerpremie

Wanneer een werkgever het eigenrisicodragerschap voor de ZW beëindigt en terugkeert naar de publieke verzekering bij UWV, moet u voor de ZW de zogenoemde terugkeerpremie betalen. Nu is deze terugkeerpremie minimaal de helft van de premiecomponent ZW die geldt voor de sector waarin u bent aangesloten. Maar vanaf 1 januari 2024 wordt de terugkeerpremie minimaal de volledige premiecomponent ZW die geldt voor die sector.

Beëindigen met ingang van 1 juli 2022

Wilt u terugkeren naar de publieke verzekering bij het UWV en niet de hogere terugkeerpremie betalen? Dan moet u  het eigenrisicodragerschap uiterlijk 1 juli 2022 beëindigen. Een aanvraag voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor de beëindigingsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. De Belastingdienst moet de aanvraag dan vóór 1 april 2022 ontvangen.

Beëindigen met ingang van 1 januari 2023 of 1 juli 2023?

Dan betaalt u in 2023 vanaf de beëindigingsdatum de lagere terugkeerpremie, en in 2024 de hogere.

Beëindiging eigenrisicodragerschap aanvragen

U vraagt het beëindigen van het eigenrisicodragerschap aan met het formulier Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor de ZW.