Verkeerde berekening voorlopige aanslag 2019

Heeft u via de voorlopige aanslag 2019 een grotere teruggave ontvangen dan verwacht? Of is de te betalen aanslag lager dan verwacht? Dat kan komen doordat de loonheffing in de aanslag onjuist is berekend. 

Dit is mogelijk als alle onderstaande situaties voor u van toepassing zijn:

  • U bent in 2019 jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U heeft zowel inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking.
  • Er is sprake van dubbele dienstbetrekking.
  • Het hoogste inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking is lager dan € 6.758.
  • Het hoogste inkomen uit vroegere dienstbetrekking is hoger dan het hoogste inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking

U ontvangt in dat geval van de Belastingdienst een excuusbrief en een nieuwe aanslag waarin de loonheffing juist is berekend.

U hoeft niets te doen.