Verlaag kosten voor speur- en ontwikkelingswerk 2e helft 2016

Wilt u het hele tweede halfjaar van 2016 gebruik maken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Dien de aanvraag dan uiterlijk 31 mei 2016 in.

Er moet altijd 1 volledige kalendermaand liggen tussen de aanvraag en de start van uw speur- en ontwikkelingswerkproject. Start u op
1 juli, dan moet uiterlijk 31 mei WBSO worden aangevraagd.

De minimale aanvraagperiode is 3 maanden. De uiterste datum waarop WBSO kan worden aangevraagd voor 2016 is 31 augustus.

Meer informatie
Meer informatie over de wijze van aanvragen en de voorwaarden van deze fiscale innovatieregeling vindt u op deze pagina op rvo.nl.

Bron: rvo.nl