Verlaging kosten aanmaning of dwangbevel

De Belastingdienst verlaagt de ten onrechte in rekening gebrachte kosten voor een aanmaning of dwangbevel. Werkgevers die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hierover een brief. De terugbetaling van deze kosten is gestart en loopt tot eind 2021.
 
Wanneer u een aanslag niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning en als u vervolgens nog niet betaald, een dwangbevel. U moet dan extra kosten betalen. Als de Belastingdienst een aanslag opnieuw vaststelt en u krijgt een vermindering, moeten deze kosten vaak verlaagd worden. Door een fout in het geautomatiseerde systeem is dit in het verleden niet altijd gebeurd.
 
Welke aanslag(en)?
U ontvangt een brief als de Belastingdienst de afgelopen 10 jaar kosten voor een aanmaning of dwangbevel niet heeft verlaagd, terwijl dat wel had gemoeten. In de brief staat een berekening van het bedrag waarmee de kosten alsnog verlaagd worden.
 
Het kan gaan om kosten voor verschillende aanslagen en jaren. Daarom ontvangt u misschien meer dan 1 brief over dit onderwerp en ook meer terugbetalingen.
 
Wat moet u doen?
U hoeft niets te doen, tenzij de Belastingdienst daar om vraagt. Binnen 2 maanden na de datum van de brief, wordt het bedrag verrekend of ontvangt u een teruggave op het rekeningnummer dat bij de Belastingdienst bekend is.