Verleng het bijzonder uitstel van betaling

Heeft u bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen? En hebt u nog geen verlenging van het uitstel aangevraagd? Dan ontvangt u rond 1 mei een brief van de Belastingdienst.
 
In de brief wijst de Belastingdienst u erop dat u verlenging van het bijzonder uitstel kan aanvragen. U kunt nog verlenging aanvragen tot en met 30 juni 2021.
Na 2021-05-07 07:00:42 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Verleng het bijzonder uitstel van betaling ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.