Verlofvormen per 2 augustus 2022

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een overzicht gepubliceerd van alle verlofregelingen rondom geboorte van en/of zorg voor kinderen.

U vindt dit overzicht op rijksoverheid.nl

Na 2022-08-10 07:00:19 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Verlofvormen per 2 augustus 2022 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.