Verplicht standaardformulier grote ANBI

Voor de publicatie van gegevens van grote ANBI’s, moet vanaf 1 januari 2021 een standaardformulier gebruikt worden. Voor kleinere ANBI’s mag het standaardformulier ook gebruikt worden , maar daar geldt geen verplichting voor.
 
Het verplicht gebruik van het standaardformulier geldt vanaf 1 januari 2021 voor ANBI’s die:
  • actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen), en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer dan € 50.000 bedragen
  • niet actief geld of goederen werven onder derden, als de lasten in het betreffende boekjaar meer dan € 100.000 bedragen
De standaardformulieren vindt u op de internetsite van de Belastingdienst en bij verschillende brancheorganisaties. U kunt ook het erkenningspaspoort van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) als standaardformulier gebruiken.
 
Kleinere ANBI
Vertegenwoordigt u een kleinere ANBI? Gebruik ook dan het formulier. Zo weet u zeker dat u alle benodigde gegevens publiceert.
 
Publicatieplicht
ANBI’s zijn verplicht zich jaarlijks financieel te verantwoorden over het afgelopen jaar en die verantwoording te publiceren. Maximaal een halfjaar na afloop van het boekjaar moet de informatie via internet openbaar zijn gemaakt.
 
Het niet voldoen aan de publicatieplicht kan leiden tot intrekking van de ANBI-status.
 
Wijziging wet- en regelgeving
Naast het verplichte gebruik van het standaardformulier voor grotere ANBI’s, staat in de brief informatie over meerdere wijzigingen in de ANBI wet- en regelgeving.
 
Met ingang van 1 januari 2021 is de:
  • liquidatiebepaling versoepeld
  • integriteitseis aangescherpt
  • overheidsinstantie automatisch ANBI-status
Meer informatie
Op de internetsite van de Belastingdienst vindt u meer informatie over bijvoorbeeld de belastingvoordelen, voorwaarden, en verplichtingen van een ANBI.