Verruiming steunpakket ondernemers

Het kabinet breidt het economisch steunpakket uit. De reden hiervoor is dat ondernemers door de korte tijd tussen de aankondiging en invoering van de lockdown weinig tijd hebben gehad om hun bedrijfsvoering aan te passen.

In een handig overzicht op de internetsite van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de uitbreiding van de belangrijkste financiële regelingen uit het steunpakket. Voor veel betalingsregelingen gelden ook nieuwe (voorlopige) einddatums.

In het overzicht leest u meer over:

  • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
  • Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz)
  • Overige financiële regelingen.

 U downloadt het Overzicht van financiële regelingen uit het steunpakket van rijksoverheid.nl.

Na 2022-01-03 07:00:55 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Verruiming steunpakket ondernemers ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.