Versoepeling gebruikelijk-loonregeling voor snellere groei startups

De komende tijd stelt het kabinet 50 miljoen euro beschikbaar zodat zogenaamde startups en scaleups sneller kunnen groeien. Hiervoor wordt de gebruikelijk-loonregeling aangepast.

Voor de versoepeling van deze regeling voor innovatieve bedrijven is vanaf volgend jaar 27 miljoen euro beschikbaar. Oprichters van startups zijn dan niet langer verplicht zichzelf een belastbaar loon uit te keren van 44.000 euro, maar mogen dit de eerste drie jaar op het minimumloon stellen.

Ook maakt het kabinet 23 miljoen euro vrij om samen met private investeerders te investeren in startups en het mkb.

Lees meer in dit bericht op rijksoverheid.nl