Versoepeling termijn betalingsregeling Belastingdienst

Vanaf 1 april 2022 verleent de Belastingdienst geen bijzonder uitstel van betaling meer in verband met de coronacrisis. Dit betekent dat ondernemers die uitstel van betaling nodig hebben voor nieuwe schulden weer moeten voldoen aan het reguliere uitstelbeleid van de Belastingdienst. Op 9 mei 2022 is in de Staatscourant een tijdelijke wijziging van de Leidraad Invordering 2008 gepubliceerd. Door deze wijziging kan de ontvanger voor een langere termijn een betalingsregeling toestaan.

Maximale termijn twaalf maanden

De maximale termijn van een betalingsregeling voor ondernemers bedraagt twaalf maanden. Deze termijn van twaalf maanden vangt aan vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. Door een tijdelijke wijziging van de Leidraad Invordering 2008 (Wijziging van Leidraad Invordering 2008, Besluit van 29 april 2022, nr. 2022-121239, Stcrt 2022-12325, 9 mei 2022) vangt deze termijn met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022 echter aan vanaf het moment dat de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat.

Voorbeeld

Een naheffingsaanslag omzetbelasting 1e kwartaal 2022 met dagtekening 12 mei 2022 heeft als uiterste betaaldatum 26 mei 2022. Als de ontvanger een betalingsregeling toestaat dan loopt deze normaal gesproken maximaal tot en met 26 mei 2023. Beslist de ontvanger op 1 augustus 2022 dat hij een betalingsregeling toestaat, dan loopt de maximale betalingsregeling door de tijdelijke wijziging van de Leidraad Invordering 2008 tot en met 31 juli 2023.

Verzoek uitstel van betaling tot en met 30 september 2022

De versoepeling in de termijn van de betalingsregeling geldt voor alle verzoeken om uitstel van betaling die ondernemers tot en met 30 september 2022 indienen. Dit geldt ook als het verzoek al vóór 1 april 2022 is ingediend, mits de ontvanger daar nog niet op heeft beslist.

Andere voorwaarden ongewijzigd

De andere voorwaarden voor het uitstel van betaling zijn ongewijzigd. Dit betekent dat de ontvanger over het algemeen bijvoorbeeld geen uitstel van betaling zal verlenen als niet voldoende zekerheid gesteld kan worden. Zie voor deze en andere reden om een verzoek om uitstel van betaling af te wijzen artikel 25.1.3 van de Leidraad Invordering 2008. De voorwaarden voor een betalingsregeling voor ondernemers zijn opgenomen in artikel 25.6.2 van de Leidraad Invordering 2008.

Betalingsregeling bij bijzondere omstandigheden

Als een ondernemer door een oorzaak die buiten zijn invloed ligt in tijdelijke liquiditeitsproblemen is gekomen, kan de ontvanger op aanvraag uitstel voor een langere periode verlenen of zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid is gesteld. Zie voor de voorwaarden hiervan artikel 25.6.2a van de Leidraad Invordering 2008. Op de website van de Belastingdienst staat ook beschreven hoe u een beroep op een betalingsregeling bij bijzondere omstandigheden kunt doen.

Geen ander uitstel meer na kort uitstel

Het is mogelijk om eenvoudiger kort uitstel van betaling van maximaal vier maanden te krijgen (zie artikel 25.6.2d van de Leidraad Invordering 2008). Het is wel de vraag of dit altijd verstandig is. Houd er bij die beoordeling rekening mee dat na een kort uitstel geen langer uitstel meer mogelijk is. De ontvanger wijst een verzoek om een betalingsregeling van maximaal twaalf maanden dus altijd af als al eerder kort uitstel van betaling is verleend (artikel 25.6.2.c van de Leidraad Invordering 2008).

Meer informatie

Zie voor meer informatie over uitstel van betaling door de Belastingdienst artikel 25 van de Leidraad Invordering 2008 of de website van de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst treft u ook een formulier waarmee om een betalingsregeling of uitstel van betaling verzocht kan worden.

 

Bron: sra.nl