Vertraging verlening TVL Q2

Het verlenen van de subsidie voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 2e kwartaal (Q2) 2021 duurt langer dan de voorgaande periodes. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stuurt een bericht als de 1e termijn van 8 weken niet gehaald wordt. RVO verlengt dan de beoordelingstermijn met 8 weken.
 
Het verlenen van de subsidies voor TVL Q2 2021 duurt langer dan bij de vorige TVL-periodes. Dit komt vooral omdat zowel startende én grote ondernemingen als mkb’ers nu tegelijkertijd kunnen aanvragen. Deze groepen hadden voor TVL Q1 2021 hun eigen aanvraagperiode.
 
Grens staatssteun
Ook zijn aanvullende controles door RVO nodig om te controleren of ondernemers niet boven het maximale bedrag van de staatssteun komen. Omdat er meerdere TVL-regelingen zijn, wordt dit steeds relevanter.