Verwarming aanpassen aan milieu-eisen in 2015? Denk aan fiscale aftrek

Maakt u gebruik van verwarmingsketels, stoomketels, diesel- en gasmotoren of gasturbines? In 2017 moeten deze installaties aan nieuwe emissie-eisen voldoen. Bedrijven die hierin investeren, kunnen in 2015 nog een beroep doen op de fiscale regelingen MIA en Vamil.

Vanaf 1 januari 2017 moeten bestaande middelgrote stookinstallaties (<50 MWth) aan nieuwe emissie-eisen in het Activiteitenbesluit voldoen. De eisen gelden voor alle verwarmingsketels, stoomketels, diesel- en gasmotoren en gasturbines, bijvoorbeeld in de utiliteitsbouw en de industrie.

Ondernemers die investeringen doen om aan deze nieuwe emissie-eisen te voldoen kunnen gebruik maken van de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Dit zijn fiscale regelingen waarmee het ministerie van Infrastructuur en Milieu milieuvriendelijke investeringen stimuleert.

De regelingen gelden niet voor investeringen in nieuwe stookinstallaties omdat nieuwe installaties nu al aan de strengere eisen moeten voldoen. Voor installaties in de offshore of bij tuinders die extern CO2 betrekken, geldt de overgangstermijn tot 1 januari 2019.

Wilt u weten wie hiervoor in aanmerking komt en wat de voorwaarden zijn? Meer leest u in dit bericht op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.