Verwerk afgekochte lijfrente correct in IB-aangifte 2019

De Belastingdienst stuurt brieven naar belastingplichtigen die in 2019 een lijfrenteproduct hebben afgekocht. Mogelijk ontvangt u deze brief. Hierin staat uitgelegd hoe u dit moet verwerken in de aangifte inkomstenbelasting 2019.

Als u een lijfrente afkoopt, betaalt u inkomstenbelasting over de afkoopsom. In de meeste gevallen betaalt u ook revisierente. In de aangifte staan hier enkele vragen over. De Belastingdienst constateert dat niet iedereen weet hoe ze die vragen moeten invullen.

Revisierente berekenen

Op de internetsite van de Belastingdienst vindt u de ‘Rekenhulp Revisierente’. Met dit hulpmiddel kunt u eenvoudig uitrekenen hoeveel revisierente uw klant moet betalen. Dit bedrag geeft u aan in de aangifte inkomstenbelasting.