Verzoek om teruggaaf bpm wegens export

Het formulier waarmee u bpm kunt terugvragen na export van een in Nederland geregistreerd gebruikt motorrijtuig, is aangepast.

BPM export

Exporteert u een gebruikt motorrijtuig dat in Nederland is geregistreerd? Dan kunt u met het vernieuwde formulier Teruggaaf bpm wegens export van een in Nederland geregistreerd motorrijtuig de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) terugvragen.
 
In het vernieuwde formulier kunt u aangeven naar welk land en op welke datum het motorrijtuig is overgebracht.
 
Controle
De Belastingdienst controleert in 2021 of u zich aan deze regels houdt. Het is belangrijk dat u de boeken en documenten van het geëxporteerde motorrijtuig goed administreert.
 
Aanpassing
Het formulier is door de Belastingdienst aangepast om duidelijker te maken dat u alleen een teruggaaf bpm kan krijgen, als u een personenauto, motor of bestelauto overbrengt naar een andere EU-lidstaat of EER-land. Het motorrijtuig moet in dat land zijn geregistreerd.