Voorbereiden e-factureren aan overheid

Verricht u opdrachten voor overheden? U kunt het verzoek krijgen om vanaf 18 april 2019 facturen elektronisch in te dienen. Vanaf die datum geldt de gewijzigde Aanbestedingswet, waarin de Europese richtlijn ’e-factureren bij overheidsopdrachten’ in Nederland is doorgevoerd.  

Volgens deze wijziging moeten alle circa 1.800 aanbestedende diensten (waaronder alle overheden) in Nederland e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Het gaat daarbij om de financiële afwikkeling van opdrachten die volgens Europese wetgeving zijn aanbesteed.

Snellere betaling
Voor overheden betekent dit dat zij hun systemen voor de financiële administratie moeten aanpassen. Bedrijven hebben vanaf 18 april 2019 het recht hun facturen als e-facturen in te dienen. Bedrijven die al digitaal werken, verbeteren hierdoor de efficiency van het facturatieproces nog verder. Een van de voordelen van e-factureren is een snellere betaling.

Starten met e-facturering
Kijk op Rijksoverheid.nl, of Simpler Invoicing als u wilt weten hoe een bedrijf kan starten met e-factureren.

Aanbestedende diensten
Aanbestedende diensten die elektronisch factureren moeten invoeren, kunnen voor meer informatie terecht bij PIANOo, het expertisecentrum voor aanbestedingen. Invoering van elektronisch factureren is onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Bron: rvo