Voorbereiding op DAC7

Sinds 1 januari 2023 moeten exploitanten van digitale platformen een proces hebben geïmplementeerd om verkopers te identificeren. In 2024 moeten exploitanten van digitale platformen voor het eerst de verzamelde inlichtingen rapporteren over het kalenderjaar 2023. Deze rapportageverplichting heet DAC7.

De rapportageverplichting DAC7 is van toepassing als het platform koper en verkoper bij elkaar brengt bij verkoop van goederen, het aanbieden van diensten en/of de verhuur van transportmiddelen of onroerend goed. Het gaat onder andere om identificatie- en omzetgegevens over de verkopers die actief zijn op deze digitale platformen.

DAC7 verplichte rapportage

De volgende documenten kunt u gebruiken om u voor te bereiden op DAC7:

  • Een korte uitleg over de rapportageverplichting DAC7 voor platformexploitanten:
    infographic-dac7-in-het-kort.pdf
  • Een checklist waarmee u kunt controleren of deze verplicht is om gegevens over platformgebruikers aan de Belastingdienst door te geven:
    dac7-checklist-platformen.pdf
  • Een tijdlijn met een actielijst voor de voorbereidingen en een overzicht van andere mogelijke acties. De voorbereidingen voor DAC7 zijn in 2022 begonnen en daardoor loopt de tijdlijn van Q4 2022 tot Q1 2025:
    dac7-tijdlijn-platform.pdf

Meer informatie

Op belastingdienst.nl vindt u meer informatie over DAC7.