Voorlopige aanslag 2022 box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3), in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

De uitspraak is nog niet verwerkt in de voorlopige aanslag 2022 (VA 2022). Als u inkomen uit box 3 heeft, kan het zijn dat zijn VA 2022 onjuist is. De Belastingdienst begrijpt dat u graag zo snel mogelijk wilt informeren of zijn VA 2022 juist is, of verminderd wordt. 

Definitieve aanslag

Als u aangifte inkomstenbelasting 2022 doet, verwerkt de Belastingdienst de uitspraak van de Hoge Raad in de definitieve aanslag 2022. De Belastingdienst verrekent de VA 2022 met de definitieve aanslag 2022.

VA 2022 wél verstuurd

De Belastingdienst vindt het belangrijk dat u uw VA 2022, als u dat wil, verspreid over het jaar kan betalen. Daarom is de VA 2022 toch opgelegd.

Betalen VA

U kunt de VA 2022 betalen. Als u deze (gedeeltelijk) niet betaalt, betaalt u een hoger bedrag bij definitieve aanslag.

Invorderingspauze

De Belastingdienst heeft tijd nodig om de gevolgen van de uitspraak voor de VA te onderzoeken. Daarom biedt de Belastingdienst iedereen met een te betalen aanslag een tijdelijke invorderingspauze voor de 1e betaaltermijn. Dat betekent dat er geen betalingsherinnering en aanmaningen verstuurd worden, als u niet betaalt.

Tijdens deze invorderingspauze bekijkt de Belastingdienst of in de VA sprake is van box 3-inkomen. Als u geen inkomen uit box 3 heeft, stopt de invorderingspauze. U ontvangt bericht over de te betalen termijnen en u moet de termijnbedragen weer gaan betalen.

Als u een VA mét inkomen uit box 3 heeft, blijft de invorderingspauze gelden. Dit betekent dat de Belastingdienst onbetaalde termijnen op de VA 2022 niet invordert totdat de aanslag over het belastingjaar 2022 wordt opgelegd, waarin de gevolgen van de uitspraak zijn verwerkt. U ontvangt een brief met informatie over deze invorderingspauze en het vervolg. 

Automatische incasso

Als u betaalt met automatische incasso, loopt dat gewoon door. Als u dit niet meer wilt, kunt u een brief sturen met het verzoek om stopzetting van de automatische incasso. Vermeld in de brief het machtigingskenmerk en uw naam, en stuur deze naar:

Belastingdienst/Centrale Betalingsadministratie
Afdeling Machtigingsverwerking
Antwoordnummer 573
7300 VB Apeldoorn

Houd rekening met 5 tot 10 dagen verwerkingstijd voordat de machtiging is stopgezet. Het is belangrijk voor de verwerkingstijd dat de naam en het machtigingskenmerk juist zijn vermeld.