Voorlopige aanslag VPB gewijzigd

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt het aanslagbiljet voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB).

De rubrieken ‘Aftrek elders belast’, ‘Verrekende deelnemingsverrekening’ en ‘Verrekende belasting buitenlandse ondernemingswinst’ vervallen.

In plaats daarvan komt 1 nieuwe rubriek: ‘Totaal belastingverminderingen’.

De wijziging geldt alleen voor voorlopige aanslagen over het boekjaar 2019 en later.

Na 2019-01-11 07:00:03 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Voorlopige aanslag VPB gewijzigd ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.