Vooroverleg gebruikelijk loon

De Belastingdienst heeft een checklist vooroverleg gebruikelijk loon beschikbaar. Deze checklist is een aanvulling op de gegevens die u altijd al moet verstrekken bij een verzoek om vooroverleg. 

Welke feiten en omstandigheden in elk geval bij een verzoek vaststelling gebruikelijk loon vermeld moet worden, is opgenomen in een checklist.

Als één van de gevraagde gegevens ontbreekt kan de inspecteur het verzoek niet in behandeling nemen. In bijzondere situaties of als daartoe aanleiding bestaat, kan de inspecteur  om meer informatie vragen.