Voorstel indienen voor toevoegen nieuwe techniek op Energielijst 2024

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) past de Energielijst elk jaar aan. Ontwikkelt u energiebesparende of duurzame energietechniek en ontbreekt die op de huidige Energielijst? Doe dan een voorstel om deze toe te voegen aan de Energielijst 2024. Dit kan nog tot 1 september 2023.

Voor de innovatieve energiebesparende of duurzame energietechnieken die op de Energielijst staan, kunnen ondernemers de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen. Met de EIA kunt u 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst en u betaalt zo minder belasting.

Energielijst 2024

Iedereen mag gewenste aanpassingen aan de RVO voorstellen. Opname op de Energielijst kan de marktintroductie en -verbreding van deze technieken versnellen. Het belastingvoordeel verlaagt de financiële drempel voor ondernemers die willen investeren.

Eisen

RVO toets uw voorstel aan een aantal eisen. De voorgestelde techniek:

  • mag zich niet al zonder EIA-steun in korte tijd terugverdienen
  • zorgt voor voldoende energievoordeel
  • sluit aan bij het energiebeleid van dit moment

Technieken voor de overgang naar schonere energie krijgen hierbij in het bijzonder de aandacht.

Voorstel indienen

Welke energiebesparende of duurzame energietechnieken moeten volgens u in de Energielijst 2024 staan? Laat dit voor 1 september 2023 aan de RVO weten. Op de internetsite Leveranciersvoorstel voor Energielijst (EIA) leest u meer en kunt u een voorstel doen.

Na 2023-07-27 07:00:38 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Voorstel indienen voor toevoegen nieuwe techniek op Energielijst 2024 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.