Voorwaarden vervangende leaseauto tijdens vakantie

De Belastingdienst heeft met de vereniging van leasemaatschappijen afspraken gemaakt om dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging te voorkomen. Voor een vakantie kan het handig zijn om een kleine of elektrisch aangedreven leaseauto tijdelijk te vervangen door een andere leaseauto.
 
Voorwaarde om dubbele bijtelling te voorkomen is dat de werknemer de leaseauto inclusief sleutels en papieren bij de werkgever inlevert. Ook moet schriftelijk zijn vastgelegd dat de werknemer deze auto tijdens de vervangingsperiode niet mag gebruiken.

Bijtelling berekenen
De bijtelling voor het vervangend vervoer berekent u aan de hand van de cataloguswaarde en CO2-uitstoot van de vervangende auto. Bij bijvoorbeeld een vervangingsperiode in juli van 14 dagen wordt 14/31 tot het loon gerekend. Voor de ‘hoofd’-leaseauto is de bijtelling dan 17/31 maal het maandbedrag.