Voorwaarden voor doorwerken bij vervroegd pensioen

Uw werknemer wil zonder fiscale sancties zijn ouderdomspensioen of prepensioen in laten gaan vóór de pensioendatum of -richtleeftijd. Wat zijn in dat geval de voorwaarden voor (door)werken en bijverdienen? 

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het tijdstip waarop de werknemer zijn pensioen in wil laten gaan. De Belastingdienst onderscheidt 3 situaties:

  • pensioen op de reguliere ingangsdatum van de (pre)pensioenregeling en doorwerken
  • ingangsdatum pensioen op of binnen 5 jaar voor AOW-datum en doorwerken
  • ingangsdatum pensioen meer dan 5 jaar voor AOW-datum en doorwerken

Vragen? neem contact met ons op.