Vraag btw uit andere EU-lidstaat tijdig terug

Als u btw wil terugvragen uit een andere EU-lidstaat, dan moet u daarvoor een verzoek indienen. De Belastingdienst vraagt u – als dat mogelijk is – dit zo snel mogelijk en ruim voor de deadline te doen.
 
Voorgaande jaren werden veel verzoeken pas op het laatste moment ingediend. Dat leidt tot overbelasting en verwerkingsproblemen in de systemen. Hierdoor kan de Belastingdienst niet alle verzoeken tijdig verwerken.
 
Verkorting verwerkingstijd
Hebt u de mogelijkheid uw verzoek voor btw-teruggave uit een andere lidstaat eerder in te dienen? Dan verwerkt de Belastingdienst dit verzoek snel en tijdig. Op die manier zorgt u ervoor dat de verwerkingstijd van uw teruggaafverzoeken niet langer duurt dan noodzakelijk.