Vragenlijst CBS sneller invullen met RGS

Ieder jaar vraagt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een aantal bedrijven in verschillende branches om de Jaar-Productiestatistiek in te vullen. Deze financiële gegevens zijn nodig om de economie goed in beeld te brengen. Met het Referentie GrootboekSchema (RGS) kunt u direct vanuit de financiële administratie de vragenlijst sneller invullen.
 
Op basis van deze enquête publiceert het CBS gegevens over de opbrengsten, kosten en werkgelegenheid van het bedrijfsleven in Nederland. 
 
Vanaf april
In RGS staan de meeste grootboekrekeningen die het CBS nodig heeft om statistiek te maken. Veel boekhoudpakketten ondersteunen RGS. Het CBS gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor de vragenlijst. Vanaf april 2021 kunt u dit verzoek om gegevens verwachten.
 
Lees meer in het bericht CBS-vragenlijst sneller invullen met RGS op de internetsite van RGS.