Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd

Het bedrag dat u belastingvrij aan een ander mag schenken gaat in 2021 tijdelijk met EUR 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met EUR 1.000 verhoogd.
 
De tijdelijk verhoogde vrijstellingen in 2021:
  • U mag EUR 3.244 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld zijn kleinkind, een vriend of een ondernemer.
  • Ouders mogen EUR 6.604 belastingvrij schenken aan hun kind.
De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
 
Meerdere schenkingen
In 2021 mag iedereen aan u een belastingvrij bedrag schenken ter waarde van EUR 3.244. Dit kunnen verschillende personen zijn. Krijgt u  een schenking van zijn ouders of pleegouders? Dan is dit bedrag € 6.604.
 
Let op!
Schenkingen van partners moet u bij elkaar optellen. En schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit, leest u in ‘Wie zijn partners voor de schenkbelasting?’
 
Meer informatie
Tot een bepaald bedrag is een schenking belastingvrij. De hoogte van dit bedrag hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Op de internetsite ‘Tot welk bedrag is een schenking belastingvrij in 2021?’, staan de vrijstellingen 2021 op een rij.