Waarde woning bij overgang van box 1 naar box 3 is economische waarde en niet de woz-waarde

Het hof oordeelt dat voor de vaststelling van de eigenwoningreserve i.v.m. de overgang van de woning van box 1 naar box 3 de waarde in het economische verkeer geldt en niet de woz-waarde.

B woont in een eigen woning. Op 1 april 2008 kocht hij een andere woning en verhuurde hij vanaf die datum zijn vorige woning. Die verhuurde woning behoort daarom vanaf 1 april tot de grondslag van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De woz-waarde van die woning bedroeg € 244 000 per 1 januari 2007. De taxateur van de Belastingdienst heeft de waarde van de woning in vrij opleverbare staat per 1 maart 2008 bepaald op € 260 000. De inspecteur berekent op basis daarvan een eigenwoningreserve van € 11 250. Volgens B moet de woning per 1 april 2008 gewaardeerd worden op € 244 000, zijnde de woz-waarde zoals die gold voor het belastingjaar 2008 (peildatum 1 januari 2007), zodat de eigenwoningreserve € 3000 bedraagt. Daartoe stelt hij, onder verwijzing naar art. 1 van de Wet WOZ, dat wettelijk geregeld is dat voor de heffing van belastingen de woz-waarde tot uitgangspunt moet worden genomen.

In geschil is onder meer op welk bedrag de woning moet worden gewaardeerd per 1 april 2008 bij de overgang van box 1 naar box 3.

Het hof overweegt dat art. 3.119a, lid 7, van de Wet IB niet naar de Wet WOZ verwijst voor de bepaling van de waarde in het economische verkeer van de woning. Daarom zal die waarde zelfstandig moeten worden bepaald. De inspecteur heeft die waarde laten taxeren door een professionele taxateur. Deze heeft de waarde per 1 maart 2008, dus één maand vóór de overgang van de woning naar box 3, getaxeerd op € 260 000. B heeft tegenover deze taxatie geen eigen taxatie ingebracht. De verwijzing van B naar de woz-waarde per de peildatum 1 januari 2007 kan hem niet baten. Deze peildatum ligt vijf kwartalen vóór de overgangsdatum van 1 april 2008 en ligt te ver verwijderd van die overgangsdatum.

Hof Den Bosch, 20 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:980