Waardering van verpachte gronden in box 3 2018

De uitgangspunten en normen 2018 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en akkerland) voor de inkomstenbelasting in box 3 zijn gepubliceerd. 

Met behulp van 2 tabellen kunt u de waarde van deze gronden berekenen.

De normen voor 2018 kunt u downloaden op belastingdienst.nl

Vragen of meer informatie
U kunt uw vragen schriftelijk stellen aan de secretaris van het Platform Landbouw:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven
T.a.v. de heer A.F.A. van der Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven