‘Waarvan akte’ De publieke management letter (PML) voor notarissen

Zo luidt de belangrijkste aanbeveling uit de nieuwe publieke management letter (PML) ‘Waarvan akte’, die de NBA deze week heeft gepubliceerd. Hoewel de notaris juridisch expert bij uitstek is, dient hij ook over de nodige financiële kennis te beschikken. Niet alleen om als ondernemer te kunnen functioneren, maar ook om zijn poortwachtersrol vanuit Wwft goed te vervullen, de wet tegen het witwassen.

In het verlengde hiervan doet de NBA de aanbeveling om de samenwerking op kantoorniveau tussen accountants en notarissen mogelijk te maken. Beiden hebben een poortwachtersrol binnen de Wwft. Zo’n samenwerking op kantoorniveau is nu nog niet toegestaan.

Vier signalen

In de PML noemt de NBA vier signalen voor het notariaat en komt daarbij tot een aantal aanbevelingen voor de wetgever, notarissen en accountants.

  1. Het kantorenlandschap verandert
  2. Bedrijfseconomisch inzicht vormt een basisvoorwaarde
  3. Het toezicht kan meer eigentijds worden ingericht
  4. Sectorkennis is noodzakelijk voor accountants

Andere aanbevelingen

Het veranderende kantorenlandschap betekent dat vooral de kleinere kantoren tijdig over bedrijfsopvolging moeten nadenken, mede in het licht van hun regionale functie. Anders zou de maatschappelijke toegankelijkheid van het notariaat in het geding kunnen komen. Het toezicht in de sector wordt gemoderniseerd als het Bureau Financieel Toezicht (BFT) de volgende stap in zijn ontwikkeling maakt, in samenspraak met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De NBA ziet goede mogelijkheden om hieraan bij te dragen via de specifieke kennis van accountants werkzaam in de sector. De NBA nodigt het BFT en de KNB daarom uit om een structureel overleg met deze accountants in te stellen.

Download

Download hier de nieuwe publieke management letter (PML) ‘Waarvan akte’: pml-notariaat-waarvan-akte-december-2019

Vragen?

Neem contact met ons op!